2017. évi szociális célú tűzifa lakossági igénylése

Értesítés

Mátételke Község Önkormányzata, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. I.9. pontja szerint „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” jogcímen benyújtott támogatási igénylés kedvező elbírálásban részesült, melynek keretében a Képviselő-testület (természetbeni juttatásként) szociális célú tűzifa támogatást nyújt elsősorban azon személyek számára, akik

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásban és időskorúak járadékában, vagy
  2. a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint lakhatási támogatásban részesülnek
  3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek

Fontos információk!

Jelen értesítés mellékletét képezi a Kérelem szociális célú tüzifa nyomtatvány, melyet olvashatóan, hiánytalanul kitöltve, aláírva kérünk visszajuttatni Önkormányzatunkhoz. A kérelem kizárólag a lent felsorolt kötelező MELLÉKLETEKKEL együtt érvényes!

 A vonatkozó helyi rendelet szerint, támogatás azon helyi lakosoknak nyújtható, aki a bejelentett lakcímen felül életvitelszerűen is a lakcímen tartózkodnak!

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő háztartások számától!

A kérelem beadásának egyik feltétele, hogy a lakás fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, melynek megléte és biztonságos üzemeltethetősége (kéményseprő által kiadott) tanúsítvánnyal igazolható!

Családban élő kérelmező esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500.-Ft) 250%-át, azaz 71.250.-Ft.

Egyedül élő kérelmező esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500.-Ft) 300%-át, azaz 85.500.-Ft.

A kérelmek leadási határideje 2017. november 30. (csütörtök) 16 óra!

A határidőt követően kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

Szükséges igazolások:

  • Jövedelmet igazoló okirat (kereseti igazolás) (Csak azon személyek részére akik a fenti a) b) c) valamely támogatásban nem részesülnek)
  • Nyugdíj/rokkantsági ellátás esetén: 2017. évi nyugdíjas zöld összesítő, vagy nyugdíjfolyósítótól kapott igazolás
  • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás/rendszeres szociális segély/időskorúak járadékában részesülők esetén hatósági igazolás (Bácsalmási Járási Hivatal – illetékes)
  • évi tanúsítvány (TŰZKER IMP Tüzeléstechnikai Bt. – illetékes) MINDEN ESETBEN!!!!!!!!

Kérelem letöltése!