Mátételki Hírek 44.

M Á T É T E L K  I    H Í R E K

44.

Mátételke  Község  Önkormányzatának  friss  hírei

Testületünk megtárgyalta a 2009. III. negyedévi gazdálkodását. A tényszámok alapján megállapította, hogy a kiadások és bevételek a tervezett szint körül mozognak.

Dologi kiadásaink 58 %-os teljesítési szinten vannak, itt viszont a IV. negyedévben jönnek a nagyobb összegű energia számlák.

Működési bevételek időszaki szinten megfelelőek, 75 %-os teljesülésűek.

Adóbevételek teljesítése szintnek megfelelő, a hátralékosok felszólításra kerülnek.

A lakosságot terhelő, önkormányzati kivetésű adók mértéke hosszú évek óta változatlan, emelését a Testület a következő évre sem tervezte.

Beruházásaink során a támogatások megérkeztek az Önkormányzathoz, a falunapi rendezvény támogatásokat szintén megkaptuk.

Egész évben igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználni,pl. az intervenciós támogatással is a lakosság élelmiszer szükségletét segítettük lehetőségeinkhez képest.

2010. évi költségvetésünk tervezésének fő irányát is meghatározta a testület, mely alapján folytatjuk a tervezési munkákat. Munkánk során figyelembe kell vennünk adó-és járuléktörvények változásait.

Az állami normatívák nagymértékű csökkenését a takarékos gazdálkodás is nehezen fogja egyensúlyba tartani.

Minden lehetőséget az Önkormányzatnak ki kell használnia, hogy a megszorítás évein túljusson.

A köztisztviselők bére központi intézkedés kapcsán 2 évig változatlan, az energia, és egyéb dologi kiadások emelkedése sajnos folyamatos tendenciát mutat.

Emelkedni fognak a társulási díjak, valamint a kötelezően megvalósítandó feladatok.

2010-ben indul az Ivóvízminőség-javító program, melyet az Önkormányzatoknak Uniós előírás folytán kötelező megvalósítani, mely program az Önkormányzatokra óriási terhet ró.

A hulladékgazdálkodási törvény szintén újabb terheket ró az önkormányzatokra.

Településünkön jelentős a munkanélküliek száma.

Az Önkormányzatunk minden munkaerőt érintő pályázati formában részt vesz. Minden pályázatnak megvannak a külön előírásai, hogy milyen körből kikerültek foglalkoztathatók.

A jelenlegi „Út a munkához” elnevezésű programban csak a szociális segélyezettek, ill. új néven a RÁT –ban részesülők vehetnek részt.

A Munkaügyi Központ által kiírt pályázatok ez évben jelentősen lecsökkentek, jelenleg 2 fő dolgozik Munkaügyi támogatással.

Jelenleg 1 fő, szintén Munkaügyi Központon keresztül tanfolyamot végez, majd utána kerül foglalkoztatásra az Önkormányzathoz.

Több alkalommal ér bennünket kritika, hogy mely személyek kerülnek a foglalkoztatottak körébe.

Előírások, kötöttségek szabályoznak be bennünket a döntés során, amit a kívülálló nem minden esetben tud megítélni.

Jelenleg van pályázati előkészítési szakaszban a „téli-tavaszi

közmunka „ címen meghirdetett lehetőség,5 fővel szeretnénk részt venni benne. Amennyiben a pályázat nyertesnek bizonyul, a munkakezdés tervezett időpontja 2010. január 15.

Szintén előkészítési szakaszban van a Tranzit foglalkoztatási program, melyben 8 fő 1,5 éves időszakú, részben képzéses, részben munkavégzésre irányuló időre oszlik meg.

Úgy érezzük, hogy az emberek anyagi biztonságának fokozása érdekében ezeket a pályáztatási, és egyéb nehézségeket fel kell vállalnunk.

Beruházásaink közül 75 % -os készültségi fokot mutat az Óvoda rekonstrukciója. A teljes vizesblokk, a teljes fűtési rendszer korszerűsítésre kerül, nyílászárók cseréjével bízunk benne, hogy energia megtakarítást érhetünk el.

A gyermekek részér benti átjárással biztosítjuk az átjutást a tornaszobába, és nem kell majd az udvaron keresztül járkálniuk tornaórára.

A könyvtár felújításon jelenleg a közmunka brigád tagjai dolgoznak, valamint az óvodai építkezésen végzenek folyamatosan munkát.

Lakosságunk nagyobb mérvű tájékoztatása céljából Testületünk Közmeghallgatással egybekötött ülés mellett döntött, időpontját tekintve:

2009 . december 17. 15 óra

***************************************

2010. évi rendezvényeink tervezett időpontjai:

Könyvtár átadás 2010. febr-március hó

Tavaszköszöntő rendezvény 2010. május 1.

Gyermeknap 2010. június hó

/amikor az iskolás korú gyermekek is itthon vannak/

Falunap 2010. augusztus 14.

/a rendezvény terjedelme a támogatási lehetőségek függvénye/

Fogathajtó rendezvény időpontja egyeztetés alatt

Karácsonyi köszöntése 2010. december ….

2009. december 5-én /jövő szombaton/ délután 16 órakor Mikulás rendezvényt tartanak az Óvodások Szülői Munkaközösségének szervezésében, Önkormányzatunk támogatásával az Ovisok.

Meghívójukat mellékeljük, és mindenkit nagy szeretettel

várnak műsorukkal !

A december 19-én megtartásra kerülő Karácsonyi ünnepségünkre meghívót a későbbiek során fogunk küldeni !

Mátételke, 2009. november 26.

Bényi Józsefné
Polgármester

KÖZÉRDEKŰ LAKOSSÁGI FELHÍVÁS !

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ismételten szaporodnak a besurranásos lopások, garázdaságok.

Vigyázzunk értékeinkre, vigyázzunk egymásra !

Gyanús idegenek esetén kérjük telefonon értesítsék településőreinket, akik váltott műszakban figyelik a községünkben zajló eseményeket.

Telefonszámok:

Banász László 06/20/4501674

Nagy Antal 06/20/4501636

—————————————————————————————————————————————-

Jelentős a lakossági bejelentések száma, szomszéd vitákból eredően. Kérjük, hogy a kutyák legyenek becsukva, hogy ne ijesztgessenek senkit !

Kérem, hogy legyenek türelemmel egymás iránt, és inkább figyeljünk egymásra szeretettel, mert egy „rossz szomszédság török átok”, ahogy a mondás tartja.

—————————————————————————————————————————————-

Figyeljünk nagyobb gonddal a gyermekekre, mert bejelentések érkeztek verekedésekről, az iskola épületén az ablak kifocizásáról, esti órákban petárdázásról, melyet szintén gyermekek művelnek.

A gyerekeket kérjük, hogy inkább a jóra, és a szépre legyenek fogékonyak, mert ők a jövő nemzedéke, bennük bízunk, mint felnövő generáció.

—————————————————————————————————————————————-