Falunapi híradó

Összefoglaló falunap eseményeiről és költségeiről.

Mátételke Kiváló Tanulói:

1. kategória: Nagy Fruzsina

Inotai Elizabet

2. kategória: Havasi Kristóf

3. kategória: Kovács Boglárka

4. kategória: Dongó László

Valamennyi helyezett tanulónak gratulálunk, további jó tanulást kívánunk !

Nem lettek elsők, de hajszállal maradtak le a legjobb tanulók mögött:

Horváth Evelin,

Simon Lucia, Wágner Barbara,

Wágner Csaba.

Elért eredményeikhez gratulálunk, további jó tanulást kívánva !

Falunapi rendezvényünk – az időjárás jóvoltából is – sikeresnek mondható.

A zavartalan lebonyolítás nagyon sok ember munkájának, és anyagi támogatásának volt köszönhető.

A munkából kivették részüket az Önkormányzatnál dolgozó közmunkások, a hivatali dolgozók teljes állománya, a testületi tagok teljes létszáma, a szociális ellátás területén dolgozók, a Paletta Kézműves Közhasznú Egyesület tagjai és vezetőjük, valamint a település lakóiból önként jelentkezők.

Kivették részüket a nyugdíjasok is, a dalárda tagjai, akik minden este próbálva igyekeztek szép műsort összeállítani.

Köszönet a sátrakat, a padokat összeállító és összefuvarozó, majd a padokat visszaszállító embereknek, az önként érkezett fiataloknak, a főzés előkészületeiben, hagyma-krumpli pucolásban résztvevőknek, a főzőknek, a tálalóknak, a mosogatóknak, a műsor lebonyolítóinak, a tombola árúsítóknak, a helyi szereplőknek, annak a kb. 50 -60 főnek, aki a munkában helyt állt.

/óvakodunk a név szerinti felsorolástól, félve attól, hogy valaki kimarad, és akaratlanul megbántjuk. /

Köszönet a Polgárőrségnek, akik felvállalták, hogy a műsor egy részét nem fogják látni, és őrködtek a rendezvény biztonsága felett.

A rendezvény sikere, az emberi összefogás eredménye !

Rendezvényünkhöz többen hozzájárultak tombolával, és egyéb tárgyakkal:

Doszpod László cukrász Mélykút, Gáspár Zoltán cukrászata Mélykút, ifj.Horváth István, id. Horváth István, Magyar Péter vállalkozó Tataháza /minden rendezvényünket támogatója/ , Dömsödi Katalin,

Schalbert Ferencné, Vásárhelyi Varga Gábor, Temesvári Tímea, Piukovics László és Szabó József vállalkozó.

A falunap anyagi támogatói:

Zöldmező Kft, Kovács B Sándorné, Piukovics Demjén, Piukovics László /Stigi/ Alpári Tibor,

Várnai Erzsébet, Jäger István és családja, Bényi Józsefné polgármester és férje, Bundzsák Sándor, Dr Harmat Sándor, Piukovics Antal /Tuna bácsi/, Mityók János plébános Úr, Jäger Márton, Dr Ravasz László háziorvos, Nyári Zoltán.

KÖSZÖNET MINDEN SEGÍTŐNEK !

A rendezvény legfőbb anyagi támogatása az UMVP nyertes pályázatának eredménye 500 e Ft támogatás, mely utólagos finanszírozású.

A Megyei Önkormányzattól – szintén pályázat alapján – nyert összeg 100 e Ft, szintén utólagos finanszírozású.

Az anyagi támogatás összege: 170 e Ft, a dologi /tombola, egyéb/ átszámított értéke kb. 100 e Ft.

Eladott tombola értéke 156 e Ft, ebédjegyek eladásából származó bevétel 156 e Ft, az árúsoktól származó bevétel, melyet szintén a falunap költségeire fordítottunk, 20 e Ft.

Összes bevételünk: 1.202 e Ft

Összes kiadásunk: 1.309 e Ft.

Jelenleg a pályázati elszámolások folynak, hogy minél előbb megtérüljön a megelőlegezett összeg.

Mátételke, 2009. augusztus 25.

A testület nevében, tisztelettel és köszönettel:

Bényi Józsefné
polgármester