Mátételki Hírek 41.

M Á T É T E L K  I    H Í R E K

41.

Mátételke  Község  Önkormányzatának  friss  hírei

KÖZÉRDEKŰ  HÍREINK

LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS !

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy szeméttelepünk hivatalosan bezárásra került, az illegális szemétlerakás tilos, és szabálysértési eljárást von maga után !

Tisztelettel kérünk mindenkit, e felhívás betartására, mivel a telepet „idegen” személyek alkalomszerűen ellenőrzik, és figyelik !

Szemét elszállítás a jelenlegi formában történik, a saját szemétszállító edényzetbe, az utcákon elhelyezett jelenlegi 8 edényzet segítségével, valamint az iskolánál, és a boltnál elhelyezett válogató edényekbe történik.

Ezekbe a hulladék szállító edényekbe építési törmelék elhelyezése tilos!

Akinek jelentős mennyiségű törmeléke van, annak egyedileg konténert kell kérnie!

INGYENES  LOMTALANÍTÁSI  AKCIÓ !

2009. SZEPTEMBER  18.

Részletes tájékoztatást a későbbiek során fogunk küldeni!

TÁJÉKOZTATÁS  PÁLYÁZATAINKRÓL

Temető rekonstrukció – befejezés előtti szakasz, a térkő út-

burkolat a kápolnáig megvalósításra került, az új hűtő

beüzemelve, a kápolnába új székek kerültek beszerzésre,

a Táncsics utca felőli kerítés vasoszlopokkal, beton alap-

pal kiépítve, jelenleg a drót kihúzása történik.

Óvoda felújítás – elbírált, nyertes pályázat.

Nyert támogatási összeg:  12.800 e Ft

Falunapi rendezvény pályázatai:

FVM nyertes pályázata alapján megítélt támogatási

összeg:      500 e Ft

Megyei Önkormányzat megítélt támogatása, pályázat

Alapján:    100 e Ft

/utólagos elszámolással történő támogatások/

Könyvtár korszerűsítésre beadott pályázatunk nyert, beren-

zésre megítélt támogatás összege:   1.878 e Ft

Intervenciós Élelmiszer Pályázat – nyert, eredményeképpen

5000 kg száraz élelmiszert hoztunk el, melynek szét-

osztása a héten történik. /1.részosztás/

Gyermekétkeztetés nyertes pályázatának eredményeképpen

14 fő 10 éven aluli gyermek ingyen étkeztetése való-

sulhat meg.

Közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatunk, mely a 2

utas váró építését, és megfelelő buszöböl kialakítását

tartalmazza, – még ez évben megvalósításra kerül.

Beadott, még el nem bírált  pályázataink:

LEKI  –  könyvtár nyílászáró cseréje

TEKI  –  Járdaszakasz felújítás /Kossuth u. és Dózsa u. járdaszakaszának rekonstrukciója – bolttal szemközti rész, valamint a Kígyós feletti szakasz/

CÉDE  –  Tároló, és garázs építésének anyagköltségére irányuló pályázat /Önkormányzat udvarában, közmunkában résztvevők által történő megvalósítással/

Ezen pályázatok várható elbírálása szeptember hó-ban várható.

A falumegújításra beadott pályázatunk még nem került elbírálásra, ez a pályázatunk a terasz felújítást foglalja magába.

Június hó folyamán tartottuk a volt iskola udvarában a gyermeknapot, úgy éreztük, hogy sikeres volt, a gyerekek vetélkedtek, ugráltak, játszottak, arcfestéssel tették szebbé magukat, vidámak voltak, és gondtalanok.

Ha erőnk engedi, jövőre is megismételjük.

Köszönet a szervezésben, a lebonyolításban részt vevőknek, a támogatóknak, és mindenkinek, aki e napot szebbé tette.

Várható rendezvényeink:

Augusztus 8.  –  Nemzetközi Táncfesztivál

/esti időpontban/

Augusztus 22. –   FALUNAP

A nemzetköz Táncfesztivál meghívóját mellékeltük, a Falunapi részletes meghívót a későbbiek során fogjuk kiküldeni, mivel jelenleg még szervezés alatt.

FALUNAPRA  AZ  EBÉD  ELŐZETES  FELIRATKOZÁS  ALAPJÁN, 300 Ft/adag ÖNKÖLTSÉGI ÁRON  TÖRTÉNIK!

Kérünk mindenkit, kalkulálja ki, hogy mennyi ebédet rendel, mert a héten megkezdjük az  igények összeírását, mivel legkésőbb jövő hét közepén összesíteni kell az  igényeket.

Este bál, előtte tombolasorsolás, értékes nyereményekkel, közben TŰZIJÁTÉK színesíti a napot.

Tombola tárgyakat és egyéb felajánlásokat tisztelettel elfogadunk !

FELHÍVÁS A  TANULÓ  IFJÚSÁG  RÉSZÉRE !

Immár hagyományként az Önkormányzat meghirdeti

a MÁTÉTELKE  KIVÁLÓ  TANULÓJA  címet, az eddigi módon.

Pályázati lapok a Hivatalban Vásárhelyi Varga Sándornénál vehetők át, bizonyítvány bemutatása mellett.

KÖZÉRDEKŰ  FELHÍVÁS,  ELSŐSORBAN A

N Y U G D Í J A S O K   RÉSZÉRE !

„Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közelmúltban a környező településeken egyre gyakrabban megjelenik az átutazó bűnözés.

Ezért megkérjük a lakosságot, hogy az idegenekkel legyenek elővigyázatosabbak!

Elsősorban az idősebb korosztály van kitéve ennek a veszélynek,

Az idegenek különböző indokokkal bekéredzkednek, és onnan trükkös módszerekkel kicsalják, illetve eltulajdonítják az otthon tartott készpénzt. „

Tisztelettel:

Bácsalmási Rendőrőrs

A rendőrségi felhívást egészítenénk ki azzal az Önkormányzat részéről, hogy amennyiben bárhol gyanús idegeneket látnak a faluban nézelődni, azonnal jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, mivel bármely időszakban ki tudunk küldeni személyeket, akik a gyanús idegeneket ellenőrizni tudják.

Az Önkormányzat részéről idegen személy semminemű dologgal nincs megbízva, hogy a település lakói felé eljárjon, felméréseket, vagy információkat kérdezzen, illetve terjesszen.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy vigyázzanak értékeikre, vigyázzanak szomszédjaikra,  embertársaikra, fogjunk össze egymás érdekében, hiszen csak így tudjuk értékeinket, és egymást megvédeni az egyre terjedő rossztól.

Mátételke, 2009. július 28.

Mátételke Képviselő-Testülete nevében:

Tisztelettel:
Bényi Józsefné
polgármester