Mátételki hírek 51. szám

MÁTÉTELKI  HÍREK

51. szám

Mátételke község Önkormányzatának friss hírei

2010. december hó

TESTÜLETI   HÍREK !

Az alakuló ülés óta eltelt időszakban testületünk 2 alkalommal ülésezett, november 9-én, illetve december 7-én.

Beszámoló a legfontosabb, és közérdekű témákról!

Mátételke Községért Alapítvány létrehozásáról döntött a Testület, mely Alapítvány terveink szerint magánszemélyek általi szerveződés, nem Önkormányzati irányítású.  Civil szervezetként lehetőség adódhat olyan pályázatok beadására, melyekre az Önkormányzatnak nincs lehetősége. Bővíthető lehetne ezáltal a támogatások rendszere, pl.: rendezvények támogatása, segítené a fiatalok iskoláztatását, és még számos célt szolgálhatna.

Aki kedvet érez a fentiek támogatásához, valamint érdekli településünk sorsa, kérem jelezze, ha részt kíván venni már az Alapítvány létrehozásában is.

Közcélú foglalkoztatottak jelentős részének a munkaviszonya 2010. november 30-án lejárt.

Az iskola tetőszerkezetét a lehetőségekhez mérten kijavították, a megrongálódott cserepek és tetőlécek lecserélésre kerültek.

A Kossuth utca Vörösmarty utcára húzó szakaszának bal oldalán lévő betonkocka járda felszedésre került, a kocka lapok megtisztításra kerülnek, és jövő évben /ha anyagi lehetőségeink engedik/ visszahelyezésre kerülnek.

Újjáépítésre került az iskolában az aknatető, mely a gyermeknapon beszakadt a tűzoltó autó alatt.

Köszönettel tartozunk azon magánszemélyeknek, akik segítették munkánkat, akár az önként vállalt virágládák beültetésével, akár a falunapi rendezvényen munkával, anyagi támogatással, vagy a gyerekrendezvényeken támogattak bennünket, hogy sikeresebb legyen a rendezvény.

Volt aki kedvezményesen, vagy ingyen  földmunkát, vagy egyéb szállítási munkát végzett Önkormányzatunknak.

Úgy érezzük, hogy lakosságunk törődik egymással, figyelünk a szomszédokra, egy kis figyelmesség minden ember életét szebbé teheti.

A volt Művelődési Ház előtti terasz és védőkorlát felújítás támogatás részét, –  mely közel 5 millió forint, – a mai napig Önkormányzatunk nem kapta meg.   Fellebbezéssel éltünk a kiutalás elmaradása ellen, melyre még érdemi válasz nem érkezett.

Anyagi helyzetünkre igen rossz hatással van ezen helyzet, nagyon nehéz lesz a gazdálkodásunk, ha esetleg ez az összeg nem érkezik meg.

A decemberi ülésen Testületünk tagjai megtárgyalták a III. negyedév gazdálkodásának eredményét, mely jelenleg nagyon szűkös beosztással még tarthatónak bizonyul, de megszorításokat alkalmazunk, végig gondoljuk lehetőségeinket.

Jelenleg a Nyugdíjas Klub átmenetileg a Könyvtárban üzemel, az Egészségterem pedig csak a használat idején van nyitva. Felfüggesztettük a Szeretet Fénye Alapítvány által szervezett masszírozást, energia megtakarítás céljából.

Az óvodában a gyerekek összehúzódtak a lenti terembe, szintén gázfogyasztás csökkentése miatt. Sok a megbetegedés a kicsi gyermekek körében, ezért elférnek a régi helyükön is.

Az óvónő hosszú ideje tartó betegsége miatt helyettesítő óvónő foglalkozik a gyermekekkel.

Újra gondoljuk a könyvtár nyitva tartását a 2011 évre, várhatóan  a nyitvatartási időt csökkenteni fogjuk.

Jelenleg a téli időszak miatt a délutáni nyitva tartást csütörtök kivételével 1 órával csökkentettük, elsősorban amiatt, hogy a gyerekek már sötétedés előtt otthon legyenek.

2011. évre vonatkozó költségvetési koncepciónk nem tartalmaz fizetésemelésre irányuló előterjesztést. A polgármester illetménye 2004 óta változatlan, az alpolgármester képviselői tiszteletdíjért dolgozik. A képviselői tiszteletdíjak szintén hosszabb éve változatlanok.  Jelenlegi díj: bruttó 18.500 Ft, mely összeg nettóban10.982 Ft.

A polgármesteri, valamint képviselőtestületi juttatások összegéből rendszeresen önként támogatásra kerülnek különböző helyi rendezvények. A katasztrófahelyzet miatt jelenleg a Vörös Iszap károsultjainak ajánlották fel egy havi tiszteletdíjukat.

Ezen összeg, valamint a lakosság köréből történő pénzadományok átutalásra kerültek a Devecseri Plébániához, így láttunk garanciát arra vonatkozóan, hogy a felajánlás a rászorulókhoz kerül.

Többen gyermekruhákat és bútort ajánlottak fel a kárt szenvedettek részére.

Döntött a Testület testvér települési kapcsolat kialakítására vonatkozóan, a polgármestert és az alpolgármestert bízva meg a kapcsolat felvételre.

2011. évi munkaterv elfogadásra került, mely alapja a következő évi Testületi ülések lebonyolításának.

A szűkös anyagi lehetőség indokolta azt a döntést, hogy ez évben Karácsonyi műsor nem kerül megrendezésre. Előzetes utánajárást követően elmondható, hogy jelentősen emelkedtek a fellépők díjai, melyet Önkormányzatunk jelenleg nem tudott volna vállalni.

Karácsony alkalmából a lakosságot kisebb terjedelmű élelmiszer csomaggal szeretnénk megajándékozni, intervenciós pályázat eredményeképpen.

A 2010. évi gazdálkodásunk utolsó hónapjaiban érezhető az a hatás, hogy az Önkormányzatunk nem részesült az ÖNHIKI pályázatnál anyagi támogatásban, ez költségvetésünkben jelentős bevétel csökkenést jelentett.

2011. évi költségvetésünk összeállításánál sajnos a lakosságot érintő kellemetlen döntésről is be kell számolnunk.

A kommunális adó, melynek mértéke 1.500 Ft/telek volt – 10 éve változatlan díjtétel mellett – 2011. január 1-től 2.500 Ft/telek díjtételre változik.

Az iparűzési adó mértéke – mely bevezetésétől kezdődően 1,5 % volt – 2011. január 1-től 1,7 %-ra változik.

Az emelt helyi adó mértéke a maximált összegtől lényegesen kevesebb, mely a környező településekhez viszonyítva alacsonyabb mértékűnek mondható.

Kérjük a lakosság megértését az adók emelése miatt! Az állami támogatások rendszere is feltételezi és elvárja a lakosságot érintő adók megfelelő mértékét, és annak befizetését.

A 2011. év költségcsökkentő tényezőinek feltárásán dolgozik a testület.

Valamennyi szolgáltató áremelést hajtott végre a 2011. évre.

A Tűzker Bt a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási árait 3 %-al emelte,

a Bajavíz kedvezményes díjtétele a lakossági és intézményi fogyasztók részére 199 Ft/m3 re változik,

a települési szilárd hulladék elszállításért járó díjtétel 308 Ft/egyszeri ürítési díjra változik.

Ezek kedvezőtlen hírek, de sajnos be kell számolnunk róla. A közszolgáltatási díjak fizetését törvény írja elő, befizetése minden állampolgár számára kötelező. A hulladékszállítással kapcsolatban is a törvény jelenleg úgy rendelkezik, hogy mindenkinek fizetnie kell, függetlenül attól, hogy van hulladéka, vagy nincs. Lakosságunk körében ellenállás tapasztalható ezen a téren – mint Önkormányzat -,  a törvénnyel szemben semmit nem tehetünk. A polgármesterek több alkalommal kérték a módosítási lehetőséget, miszerint az elszállított hulladék mennyisége legyen a döntő, azonban ez még nem valósult meg.

Tisztelettel kérjük a lakosságot, ezen kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen, mivel a törvény értelmében bárminemű jövedelméből letiltandó.

Közérdekű lakossági felhívás!

Felhívjuk a kutya tulajdonosok figyelmét, hogy az ebeket tartsák becsukva, mert sajnos történt a faluban olyan eset, hogy a házi szárnyasokat elpusztították.

Szabálysértési eljárást von maga után, amennyiben kiderül ki a tulajdonos. Tartsuk tiszteletben egymás értékeit, és becsüljük embertársaink munkáját.

Több lakóingatlan tulajdonosa felszólításra került, hogy tegye rendbe környezetét. A felszólításnak eleget nem tevőkkel szemben szabálysértési eljárást kell kezdeményeznünk, hiszen az Önkormányzat a felelős a település rendben tartásáért, azonban ehhez a lakosságnak is partnernek kell lennie.

Nem mondható jelentősnek az elhanyagolt és lakott porta, sokkal több a gond a lakatlan ingatlanokkal, amikor a tulajdonost sem tudjuk felkutatni.

A kellemetlen hírek után gyermek hírek!

Óvodai szülői munkaközösség szervezésében zajlott a december 4-i Mikulás buli a gyermekek részére.

Csodás műsort adtak a kicsik, a jelenlévőknek nagyon tetszett. Az Önkormányzat szerény ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek.

Sajnos a Márton napi felvonulás –  amit már több éve nagy sikerrel rendezett az óvoda –  idén az óvónő betegsége miatt elmaradt.


Beszámolunk a BURSA-2011 évi fordulójáról

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-Testülete által a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat 2011. évi pályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatai a következők:

BURSA-A-2011         –          pályázók létszáma:         5 fő

támogatottak száma:     5 fő

elutasítottak száma:       0 fő

BURSA-B-2011  pályázati típusra pályázat nem érkezett.

Éves szinten BURSA  A – 2011     pénzügyi összege   50.000 Ft

Könyvtárban a látogatók száma változatlan, a gyermekek előszeretettel keresik fel az intézményt.

Ünnepek miatti nyitva tartás változás:

december 24-e                          munkaszüneti nap

december 31-e                          szünnap

Települési szinten komoly gondot okoz a belvíz, valamint a Kígyós csatornák megemelkedett vízszintje.

A falun átáramló Kígyós csatornán a Vízügy kotrást végzett a napokban, melynek eredményeképpen, valamint a Horgászegyesület munkája által a víz jelentősen lecsökkent. Ez azonban a belvíztől nem ment meg bennünket, mivel a talaj rendkívüli mértékben telített.

Türelmet és megértést kérünk a lakosságtól, mivel a lehetőségeinkhez képest mindent igyekszünk megtenni a csatornával kapcsolatban.  2011. évtől a belvízzel kapcsolatos munkálatok a Vízügy feladatai közé fog tartozni.

Minden év végén áttekintjük településünk anyakönyvi híreit.

Legfájdalmasabb gondolatunk az eltávozottaknak szól, kikre ezúton is szeretettel emlékezünk.

Lovrity Józsefné,

Kollár Istvánné,

Gyimes Lajos Károlyné,

Kalmár Imréné,

Kovács Bokor Sándorné,

Kurityák Antalné ,

Piukovics István,

Jager Vilmosné,

Piukovics Józsefné,

Sipos Istvánné.

Szívünkben tovább élnek ők,

mert akit szeretnek, az nem hal meg soha !


Házasságkötés 2010-ben nem volt Mátételkén.


Örömteli esemény a négy kisgyermek születése!

Ezúton is gratulálunk a szülőknek, kívánva, hogy gyermekeiknek megtudják teremteni a gondtalan gyermekkort!

Balogh Dorián Dávid                       Balogh László – Rostás Ildikó

Kócsó Kiara                                            Kócsó István  –   Batyik Andrea

Dudás Hanna                                       Dudás Katalin

Gyöngyösi Flórián                         Gyöngyösi Attila – Beretka Renáta

Mátételke, 2010. december 13.

Képviselő-testület nevében:

Bényi Józsefné

polgármester