Mátételki Hírek 66. szám

MÁTÉTELKI HÍREK

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

66. szám

Letöltés

Általános hírek, testületi ülések információi

Előző Hírek óta eltelt időszakban Testületünk június 3-án és június 25-én ülésezett.

Ülésein témái között szerepelt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés megtárgyalása, mely előterjesztést Fekete Tamás, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője készített elő. 57 kiskorú gyermek él a településünkön, sajnos, el kell mondanunk, hogy több problémás, és segítségre szoruló család van közöttük.

A Gyermekjóléti szolgálat igyekszik ezen családoknak a maximális segítséget megadni.

Ügyfélfogadás, illetve itt tartózkodás napja a szerdai nap, amikor Mátételke fiataljainak ügyeivel foglalkozik.

Közszolgáltatási szerződést fogadott el a Testület a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában, valamint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tekintetében.

Minden testületi ülésen a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményről, mivel a képviselő-testületnek mindenről tudomással kell bírnia.

Az adóskonszolidációban nem érintett települések fejlesztési pályázata – melyről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot is – az alábbi megvalósulási szakaszban van:

A pályázatban vállalt járda felújítás, a Vörösmarty utca egy részében, megvalósult. A felújítás további folytatására várjuk a pályázati lehetőséget.

A bejárati ajtók cseréje, a volt iskola épületében megtörtént, a Rendezvényteremben az ablakok cseréje, a Polgármesteri Hivatalban pedig a bejárati ajtók cseréje, valamint az udvarra néző, szimpla üvegezésű ablakok cseréje megtörtént.

A Hivatalban a külső festés,  valamint a váróterem belső  festése megvalósult, oly módon, hogy a hivatal udvarra néző része a közmunka brigád által kerül kijavításra és festésre. A belső folyosó festése a mai nappal lesz kész.

A Könyvtár helyiségében jelenleg festési munkálatok folynak, pár nap, és elkészül. Befejezéséhez közeli munkaszakaszban van a fűtés korszerűsítés megvalósulása.

Ezen munkálatok a pályázati pénzből kerülnek kifizetésre, illetve a végzett munkák már kifizetésre kerültek.

 

A közmunka programban szerepelt feladatként a Jókai utcai buszpavilon elbontása és egy új megépítése, a meglévő várók stílusára.  Kb 85 %-ban kész a felépítmény, még a polikarbonát hiányzik.

Május 28-án ellenőrzés zajlott a Hivatalban, melyben 11 megvalósult pályázatunkat ellenőrizték le. Hiányosság nem mutatkozott.

Ellenőrzés volt a Hivatalban a Magyar Államkincstár részéről a falugondnoki szolgálat és családsegítő szolgálat működésével kapcsolatban, valamint a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés tételes ellenőrzése vonatkozásában.

A falugondnoki és családsegítő szolgálat működésével kapcsolatban az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, a nyári gyermekétkeztetés tekintetében egy határozat későbbi dátummal került megkötésre, és a gyermek ezen időszakra nem volt jogosult az ingyenes étkeztetésre. Visszafizetendő összeg 13 e Ft, mely nem jelentős tétel.

A mai nap kaptuk az értesítést, mely szerint a Falugondnoki szolgálat működését a szakmai felügyelet is ellenőrizni fogja, mivel az Államkincstár ellenőrzése elsősorban pénzügyi elszámolásokra irányult, hogy a kapott normatíva felhasználása céljának megfelelően történt-e.

Az ellenőrzések komoly előkészületet igényelnek a hivatal dolgozóitól, mivel minden okmányt az ellenőrzés rendelkezésére kell bocsájtani, és előkészíteni az igényeknek megfelelően.

Időközben az óvodai játszótéri eszközök felújítása megtörtént, 171.045 Ft összegben.

A központi játszótér felújítását megrendeltük, a kivitelező még nem érkezett a felújítás elvégzésére.

Az Urnafal építése megrendelésre került a temetőben,  szeptember 10-ig vállalta a kivitelező a megvalósulását.

Anyagi támogatásra szükségünk lesz, mivel drágább az építmény, mint ahogyan terveztük.

Jelenleg folyik a nyári gyermekétkeztetés, 45 főre igényeltük és nyertük meg az étkeztetésre vonatkozó pályázatot.  A gyermekek főtt ételt kapnak Bácsalmásról. Kérjük, hogy aki benne van ebben a létszámban, feltétlen menjen ebédelni, mivel a családok megélhetését kívántuk ezzel a pályázattal segíteni.

Testületi ülésünkön elfogadásra került a háziorvosi szerződés módosítás Dr. Tokodi Ferenc háziorvossal.

A június 25-i Testületi ülésünk elfogadta a 2/2014. (II.19.) költségvetési rendeletének a módosítását, mely alapján a 2014 évi költségvetésünk bevételi és kiadási oldalának egyező végösszege 100.553 e Ft.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása elfogadásra került, mivel a 2013. december 31-el érvényes államháztartási szakfeladat kódjai hatályukat vesztették, és a

A 68/2013. NGM rendelet alapján átkódolásra kerültek önkormányzati funkció kódokra.  Ezen változtatást a Szervezeti és Működési Szabályzaton át kellett vezetni.

 

Közérdekű felhívás!!!!!!!

Több bejelentés érkezett a Hivatalhoz, mely szerint vannak személyek, akik állataikkal /kutyáikkal/ nem törődnek, a kutyák éhesek, csatangolnak, félnek tőlük a szomszédok.

Kérünk mindenkit, hogy törődjön állataival, és állattartása ne a brutalitás fogalmába tartozzon, hiszen a törvény is bünteti tettét.

 

A járda javítások kapcsán szeretnénk felhívni valamennyi ingatlan tulajdonos figyelmét, hogy törődjön az előtte lévő járda szakasszal, érezze egy kicsit sajátjának, hiszen a felújításukhoz szükséges pénzt előteremteni igen nehéz.

Több esetben a járdákat a nehéz gépek törték össze, megfigyelhető volt, hogy a talaj előkészítési munkálatok során a szántás szinte már a járdát érte, és sértette.

Nagyon sok helyen eldurvult növényzet nőtte be a járdákat, érezzük egy kicsit kötelességünknek a ház előtti járdaszakasz tisztán tartását.

Környezetünk is szebbet mutatna, lehet, hogy mi is jobban éreznénk magunkat.

 

Nem szeretünk senkit fenyegetni szabálysértési bírsággal, bár lehet, hogy e fogalomba bele férnének a dolgok.

Csak arra a tényre hivatkozunk, hogy nagyon nehéz, és egyre nehezebb előteremteni a pár millió forintot, hogy útjainkat, járdáinkat javítgassuk.

Ne csak pár embernek legyen feladata, hanem mindenkinek legyen igénye a rendezett településre.

 

Fogorvosi ellátás: Dr. Turai Zoltán

Bácsalmás, Gróf Teleki u. 12. sz. alatti rendelőben

hétfő, szerda és pénteki napokon 10 – 17 óráig

 

Augusztus 2-án tartjuk immár hagyományőrző falunapunkat.

Közös ebéd délben, az emlékparkban, marhapörkölt, adagja 500 Ft. A mátételkei lakcímmel rendelkező, 14 éven aluli gyermekek számára az ebéd ingyenes.

A rendezvény részben MVH támogatásból valósul meg, de szükség van a megvalósuláshoz anyagi támogatásra is.

Anyagi , illetve más jellegű támogatást is szívesen fogadunk, hiszen az előkészületek csak közös erővel hozhatnak jó eredményt.

A főzést a szokásos módon szeretnénk megvalósítani, ehhez  is várjuk a vállalkozó kedvű szakács segítőket.

Előző nap /péntek/ történik a sátrak felállítása, padok elhelyezése, melyhez szintén várunk segítséget.

Egész napos szórakozási lehetőség várja az érdeklődőket, kérem vegyenek részt a rendezvényen, hiszen Önökért, az Önök kedvtelésére történik. Lesz fiataloknak való mulatozás, közép korosztály számára kicsit nosztalgia jellegű műsor, más műfajt kedvtelőknek operett műsor.

Díjazásra kerülnek a jó eredményt és példás magaviseletet tanúsító tanulók, nem pályázat útján, hanem az iskoláktól elkérve a tanulmányi eredményüket, az alapján történik a rangsorolás.

Este tűzijáték és utcabál zárja a rendezvényt.

A részletes meghívót a későbbiek során tesszük közzé.

A hét folyamán a dolgozóink össze írják az ebédet igénylők névsorát, és összeszedik annak ellenértékét.

Kérem mindenki próbálja eldönteni, hogy hány ebédet rendel, mivel ennek függvényében tudjuk a húst megrendelni.

Mátételke, 2014. június 30.

Képviselő-Testület nevében:

Bényi Józsefné
polgármester