Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 1-jén (hétfőn)  14 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

N a p i r e n d e k: 1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés

között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

2./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2011 (          ) rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II.15)

rendelet módosításáról.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

3./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2011 (         ) rendelete

Mátételke község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és

Működési Szabályzatának módosításáról.

Előadó: Dr. Keresztury Monika jegyző

4./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2011(             ) rendelete

Igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: Dr. Keresztury Monika jegyző

5./ Beszámoló Bácsalmás Város és Mátételke Község

Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi munkájáról

Előadó: Dr. Keresztury Monika jegyző

6./ Pályázati felhívás a szociális földprogramok működtetésének

támogatására.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

7./Alapító okirat módosítása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

8./Óvodai és iskolai közoktatási megállapodás módosítása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

9./ Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás  Társulási megállapodásának

módosítása.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

10./ Polgármester foglalkoztatási jogviszonya

Előadó: Dr. Keresztury Monika jegyző

11./ Egyebek

Mátételke, 2011. július 28.

Bényi Józsefné

polgármester