Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 25-én (kedden) 14 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

N a p i r e n d e k: 1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

2./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2011 (             ) rendelet

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II.15) sz.

rendelet módosításáról

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

3./ A Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény 2011. évi

költségvetésének I. félévi teljesítése és módosítása.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

4./ Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

5./ Egyebek

Mátételke, 2011.október 21.

Bényi Józsefné

polgármester