Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

 

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 5-én (szerdán) 15 órakor tartandó ülésére.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme


 

N a p i r e n d e k:

1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , és a két ülés  között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

2./ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi  támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

3/  Tájékoztató Mátételke Község Önkormányzata gazdálkodásának 2012. évi I. félévi helyzetéről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

4./  Döntés a fásítási pályázat megvalósításáról.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

5./  Egyebek:

– Közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról szóló tájékoztató

Előadó: Dr Keresztury Monika jegyző

 

 

Mátételke, 2012.szeptember 3.

 

Bényi Józsefné

polgármester