Választási tájékoztató 2013

Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria és Mátételke települések
Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
 

Tisztelt Választópolgárok!

Bizonyára már mindenki előtt ismert, hogy 2014. a választások éve lesz. Választunk országgyűlési képviselőket, európai parlamenti képviselőket, helyi önkormányzati képviselőket, polgármestereket, valamint nemzetiségi önkormányzatokat.

Tájékoztatom Önöket, hogy a választásokra való felkészülés megkezdődött!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a központi névjegyzék valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013.(VII.17.) KIM rendelet hatálybalépésével új névjegyzékvezetési rendszer került kiépítésre. Így állandó, folyamatosan aktualizált elektronikus nyilvántartásként működik a központi névjegyzék.

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a névjegyzékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról:

A központi névjegyzéket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezeti, abba csak az NVI vehet fel és abból csak az NVI törölhet választópolgárt!

Az a magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt vagy letelepedett, aki betöltötte a 17. életévét, vagy azt megelőzően házasságot kötött, rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és nincs kizárva a választójogából, automatikusan felkerül a központi névjegyzékbe.

A kérelemre történő változások – nemzetiségi regisztráció, fogyatékos választópolgár segítése, adatkiadás megtiltása, uniós választópolgár választójogának kiterjesztése az EP-választásra – átvezetése a helyi választási irodák feladata.

1.) Felvétel a központi névjegyzékbe:

Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, az NVI kérelmükre veszi fel a központi névjegyzékbe.

Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarországon élnek, de sem bejelentett lakóhelyük, sem bejelentett tartózkodási helyük nincs Magyarországon, akár az NVI-től, akár bármely helyi választási irodától kérhetik a névjegyzékbe vételüket. A kérelem formanyomtatványát a 17/2013.(VII.17.)

KIM rendelet 3. melléklete állapítja meg.

2.) A központi névjegyék vezetése:

A központi névjegyzékbe felvett választópolgár 2014. január 1-től bármikor kérheti a választási irodától, hogy az alábbiak valamelyikét rögzítse a központi névjegyzékben:

– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,

– fogyatékosságára való tekintettel segítséget igényel a választójoga gyakorlásához,- a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja,- az Európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP – választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele

A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését vagy módosítását a választópolgár bármikor kérheti a HVI-től.

a) nemzetiségi regisztráció

Bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és ukrán nemzetiségű választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre:

– nemzetiségének megnevezése – ekkor az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, valamint az országgyűlési választáson pártlistára szavazhat- az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni – ekkor részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, valamint az országgyűlési választáson az adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat, egyéb pártlistára nem

– ehhez az országgyűlési választásokat megelőző 16. napig be kell érkeznie a kérelmének a lakcíme szerint illetékes helyi választási irodához

b) fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség

A fogyatékossággal élő választópolgárok számára lehetővé válik speciális segítség nyújtása. Pl. vak és gyengénlátó választópolgárok számára, kérésükre Braille írással készülnek értesítők és szavazólapok, továbbá mozgásukban korlátozottak akadálymentes szavazóhelyiségekben szavazhatnak. Ezeket az igényeket szükséges előre jelezniük.

c) központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása

Lehetősége van a választópolgárnak arra, hogy névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtiltsa. Emellett lehetősége van arra, hogy a választópolgár az SZL-ben tárolt adatainak szolgáltatását is megtiltsa.

d) az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP választásra.

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára automatikusan kerül felvételre a központi névjegyzékbe, amikor Magyarországon lakóhelyet létesít – feltéve, hogy a magyar jog szerint nagykorú és a magyar bíróság nem zárta ki a választójogból. Az uniós választópolgár automatikus névjegyzékbe vétele csak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására terjed ki. A választópolgár kérheti, hogy a központi nyilvántartásba vétele az EP választásokra is kiterjedjen, ebben az esetben az EP választáson a magyarországi képviselők választásán szavazhat.

Fenti nyilatkozatokat bármikor módosíthatja a választópolgár!

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2014. január 1-től bármikor be lehet nyújtani:

– személyesen akár lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodánál, – levélben csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodához, postán, vagy futárral, rokonnal, ismerőssel, – ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu )

A Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén a névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmeket átvevő helyi választási iroda tagjai:

Bácsalmás – Bleszity Jánosné – Városháza, Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8. I. em. 206. szoba Bácsszőlős – Horváth István Attila – Bácsszőlős, Kossuth utca 16.

Csikéria – Gyukics Gáborné – Csikéria, Kossuth utca 113.

Mátételke – Szebellédi Imréné – Mátételke, Kossuth utca 2.

Bácsalmás, 2014. január 2.

 

Patocskai Ibolya
Helyi Választási Iroda Vezetője