admin összes bejegyzése

Tájékoztató többgenerációs házak rezsicsökkentett gázdíj igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról

Tisztelt Lakosaink!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos 7/A §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek vehetik igénybe, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő  –  családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek is igénybe tudják venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől. Ez az eljárás kérelemre indul.

Hatósági bizonyítvány kérelemhez kötött ugyan, annak kötelező formája nincs, de segítségként tájékoztatónk alatt (valamint a Önkormányzatnál papír formátumban) megtalálnak ehhez egy mintát.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotokat igazolja, ezért csak helyszíni szemle után adható ki. A hatósági bizonyítvány kizárólag a kedvezmény igénybevétele céljából használható fel!

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtani a földgázszolgáltatóhoz, aki a benyújtást követő hónaptól biztosítja majd a kedvezményt.

Patocskai Ibolya sk.

jegyző

 

KÉRELEM max 4 lakás

Igénybejelentés lakossági barnakőszén mennyiségére

Tájékoztató

a Lakosság barnakőszén 2022/2023. évi fűtési szezonra történő igénybejelentéséről

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Kormány lehetőséget biztosít az a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy aki barnakőszén tüzelésére alkalmas berendezéssel rendelkezik, a mellékelt igénylőlapot 2022. szeptember 28-ig (szerda) kitöltve, aláírva Mátételke Község Önkormányzatához visszajuttatni szíveskedjenek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti határidő hatálya jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén az igénybejelentést nem áll módunkba befogadni!

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

igénylőlap barnakőszén