Tájékoztató többgenerációs házak rezsicsökkentett gázdíj igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról

Tisztelt Lakosaink!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos 7/A §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek vehetik igénybe, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő  –  családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek is igénybe tudják venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől. Ez az eljárás kérelemre indul.

Hatósági bizonyítvány kérelemhez kötött ugyan, annak kötelező formája nincs, de segítségként tájékoztatónk alatt (valamint a Önkormányzatnál papír formátumban) megtalálnak ehhez egy mintát.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotokat igazolja, ezért csak helyszíni szemle után adható ki. A hatósági bizonyítvány kizárólag a kedvezmény igénybevétele céljából használható fel!

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtani a földgázszolgáltatóhoz, aki a benyújtást követő hónaptól biztosítja majd a kedvezményt.

Patocskai Ibolya sk.

jegyző

 

KÉRELEM max 4 lakás