Igénybejelentés lakossági barnakőszén mennyiségére

Tájékoztató

a Lakosság barnakőszén 2022/2023. évi fűtési szezonra történő igénybejelentéséről

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Kormány lehetőséget biztosít az a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy aki barnakőszén tüzelésére alkalmas berendezéssel rendelkezik, a mellékelt igénylőlapot 2022. szeptember 28-ig (szerda) kitöltve, aláírva Mátételke Község Önkormányzatához visszajuttatni szíveskedjenek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti határidő hatálya jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén az igénybejelentést nem áll módunkba befogadni!

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

igénylőlap barnakőszén