Mátételki Hírek 53. szám

MÁTÉTELKI  HÍREK

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

53. szám

2011. július hó

TESTÜLETI  HÍREK!

A 2011. április hó-ban megjelent Hírek óta eltelt időszak alatt a Testület 3 alkalommal ülésezett a mai napig:

2011. április  27,   május 30,  és július 4-i napokon.

Tömör tájékoztatás az ülésekről, illetve a született döntésekről:

Áprilisi Testületi ülésén döntött a Testület az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázati beadásáról, mely kidolgozás után beadásra került 13.244 e Ft összeggel.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a július eleji elbírálás alapján 1.829 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzatunk.

A pályázott összeg, és a megítélt támogatási összeg különbsége alapján tovább kell folytatnunk a takarékos gazdálkodást.

Áprilisi ülésén döntött a Testület 1 millió forint éven belüli hitel felvételéről, melynek oka, az MVH támogatási összegének meghurcoltatása.

Előzőleg már beszámoltunk azon tényről, hogy a volt Kultúrház előtti terasz és védőkorlát elkészítése során az MVH támogatás visszavonásra került, majd 1 évi procedúra, fellebbezések, és kérelmek hatására a közel 5 millió forintos támogatási összegből 4 millió forintot megkapott az Önkormányzat.

A beruházás kivitelezése támogatás megelőlegezési hitelből történt, melynek törlesztésére a megkapott támogatást tudtuk fordítani.

A fennmaradó 1 millió hitelünket is határidőre kitisztáztuk, de működési hiányunk fedezetére 1 millió forint hitelt kellett felvennünk.

Havi 100 e Ft-al történik a törlesztés, jelenleg fennálló hitelünk 800 e Ft.

Minden testületi ülésünk a költségvetésünk állásával foglalkozik, illetve az előző üléstől számított változások ismertetésén, és megvitatásán alapul.

Döntött a Testület a beadott kérelmek alapján támogatások oda ítéléséről, mely anyagi helyzetünk függvénye.

Támogattuk az Országos Mentőszolgálati Alapítványt, valamint a Bácsalmási Rendőrőrsöt, a körzeti megbízott munkáját segítve ez által. A támogatások összege minimális.

Áprilisi ülésünkön döntöttünk a rendezvény pályázatok beadásáról, melyek beadásra is kerültek, és időközben elbírálás is történt.

Ez alapján:

Bácskai Nemzetiségi és Kulturális Alapítvány támogatása   40 e Ft,  a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megítélt támogatása 50 e Ft, valamint a FEBÖSZ támogatása 100 e Ft.

Ez összesen: 190 e Ft.

Több szabályzat került átdolgozásra és elfogadásra:

  • Bácsalmás Kistérségi Társulás 2011 évi belső ellenőrzési szabályzata,
  • Homokhátsági Reg.Hulladékgazd.Önk.Társulás Társulási megállapodása,
  • Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-Testületének Szervezeti és Működési Szabályzata ,
  • Mátételke Község Önkormányzatának egyes házasságkötésekkel összefüggő szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló szabályzata,
  • Pro  Team Kft bérleti szerződésének  meghosszabbítása

Májusi Testületi ülésünk főbb témái:

Beszámolók hangzottak el, melyeket a Testület megvitatott

  • Háziorvos beszámolója az orvosi ellátás tekintetében,
  • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,

a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról tájékoztató,

  • Házisegítség nyújtó  tevékenységének ismertetése,
  • Falugondnoki szolgálatról beszámoló

Valamennyi beszámolót a testület megvitatta és értékelte. A lakosság ellátása érdekében minden érintett figyelmét felhívta a lelkiismeretes munkavégzésre.

Júliusi Testületi ülésünkön megtárgyalta, és elfogadta a  Testület

–         Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési szabályzatát, mely magába foglalja Mátételke község Hivatalának szabályozását,

–         Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Szabályainak, Alapítóokiratának  módosítását tárgyaltuk és fogadtuk el.

GYERMEK HÍREK !

Az Óvodában 5 gyermek ballagott, nagyon szépek és ügyesek voltak a gyerekek a ballagási ünnepségen.

A Gyermekélelmezési pályázat keretében melegíthető ételt kap 52 gyermek településünkön. Bízunk benne, hogy ez egy kis segítség a gyermekes családoknak.

Az intervenciós pályázatunk sajnos nem nyert.

Megtartásra került a gyermeknap, a gyerekek aktív részvételével. Sajnos óriási záport kaptunk, ami a gyerekek kedvencét, az ugróvár és csúszda használatát tette befejezetté. Ennek ellenére örültek, és jól érezték magukat a gyerekek.

A Gyereknap az óvoda nyertes pályázatából, valamint önkormányzati támogatásból, és támogatói hozzájárulással valósult meg.

Köszönet valamennyi támogatónak, és segítőnek!

Foglalkoztatás!

A Tranzit foglalkoztatásban részt vevő 8 fő képzése és gyakorlati foglalkoztatása folyik.

Országos pályázati felhívás alapján a Bácsalmási Kistérségi közös pályázatban 2 fő foglalkoztatása valósulhat meg, 2 hónapi időszakra vonatkozóan, parlagfű irtás céllal.

A Munkaügyi Központ által felfüggesztésre kerültek a rövid foglakoztatás lehetőségei, pályázat nem adható be jelenleg.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

Felhívjuk a kerttulajdonosok, porta tulajdonosok, bérlők figyelmét, hogy területeik legyenek rendezettek, mivel jelenleg zajlanak a parlagfű ellenőrzések, melynek keretében a kiszabható bírságok összege igen jelentős lehet.

FALUNAPI ELŐKÉSZÜLETEK!

Augusztus 6-án lesz a rendezvényünk.

A műsor összeállítása folyamatban van, mely szerényebbnek indul, az előző éviekhez képest.

A pályázatokból nyert támogatás összege 190 e Ft.

Szükség lesz anyagi támogatásokra, hogy a rendezvény megfelelő színvonalon bonyolódhasson.

Tisztelettel kérjük a lakosságot, aki teheti, támogassa rendezvényünket, akár anyagi támogatással, akár két keze segítségével, mert a dolgos kéz is nagy segítség.

Tombola tárgyakat is szívesen fogadunk, mivel minden évben a tombola nyeresége nyújt fedezetet a zenekar kifizetésére.

Összefogással megfelelő színvonalú rendezvényt tudunk produkálni !

A támogatás nem előírás, természetesen a rendezvényen mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk!

A településen megkezdődik az ebédek összeírása, térítési díj a szokásos 300 Ft/adag.

14 éven aluli gyermekek részére ingyenes.

Kérjük a szerepelni vágyó fiatalokat, amennyiben fellépnének bármi szereppel, akár tánc, szavalat, vagy egyéb műfajban, a Hivatalban jelezni szíveskedjenek, mivel most van a műsor összeállítás alatt.

TANULÓ IFJÚSÁG RÉSZÉRE!!!

Ismételten kiírásra került a Mátételke Kiváló Tanulója cím elnyerésére irányuló helyi Önkormányzati pályázat.  A szokásos 4 kategóriában, ajándéktárggyal díjazva a legjobb tanulókat.

Jelentkezési lapok átvehetők Vásárhelyi Varga Sándornénál, leadási határidő:

2011. július 25-ig, bizonyítvánnyal együtt.

Kérem a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen, hiszen e nap Önökért, az Önök szórakoztatására kerül megtartásra. Ehhez adja sok ember munkáját,  hogy mindenki jól érezze magát.

A gyerekek részére ingyenes ugróvár és csúszda áll rendelkezésre, arckifestés és egyéb szórakozási lehetőség.

A Rendezvényteremben kiállítást szervezünk, a felnőttek részére tánc, zene és sok-sok baráti beszélgetés, ami vár reánk augusztus 6-án!

A részletes meghívót a későbbiek során minden házba eljuttatjuk!

Mivel e napon jelentős a hazalátogató rokonok, barátok, ismerősök száma, ügyeljünk arra, hogy településünk és saját környezetünk kedvező benyomást, és  jó érzést keltsen az ide látogatók lelkében. Legyünk jó házigazdái a rendezvénynek.

Mátételke, 2011. július 11.

Bényi Józsefné

polgármester