Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 4-én (hétfőn) 14 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

N a p i r e n d e k: 1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

2./  Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Előadó: dr Keresztury Monika jegyző

3./ Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai szabályainak

módosítása.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

4./ Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának

módosítása.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

5./ „Duna és Tisza Ölelésében” Európai Területi Társulás létrehozására

vonatkozó szándéknyilatkozat.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

6./ Felső-Bácskai Ivóvíz-javító önkormányzati társulás önerejének

fedezeti összetételének megvitatása.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

7./ Egyebek

Mátételke, 2011. június 29.

Bényi Józsefné

polgármester