Mátételki Hírek 56.szám

MÁTÉTELKI HÍREK

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

56. szám

2012. június 13.

 

A 2011. decemberi számunktól eltelt időszak eseményei, összefoglalásszerű történései, testületi üléseink témáin levezetve, az alábbi időpontokban:

2012. január 27, február 8, február 27, március 28, április 25, május 24.

Testületi üléseink történései, rövidítve:

Döntés született a TÁMOP 5.1.1-11/A jelű pályázat benyújtásáról, mely „Mátételke Közösségének építése” címmel került beadásra, 100 %-os támogatási pályázati intenzitással, 20 millió forint összegre, Katymár gesztorságával.

A pályázat beadásra került, elbírálás a mai napig nem történt.

Február 8-i Testületi ülésen 2012. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása,  a 2011 évi költségvetési rendelet módosítása az időközi változásokkal, a szociális ellátások szabályozása, az önkormányzat idevonatkozó rendeletének módosítása, Homokhátsági Regionális Hulladékgazd. Önkormányzati társulással kapcsolatos földhasználati jogok rendezése, a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztésére benyújtott pályázathoz hozzájárulás volt a téma.

A Testületi ülésen megemlékezés hangzott el a 2012. február 6-án elhunyt Piukovics Béláról, a település volt polgármesteréről.  

Gondoljunk emlékeinkben Béla bácsira, aki 1971. március 15-től tanácselnök, majd a rendszerváltás után 2002-ig polgármestere volt kis településünknek. Ténykedése alatt nagyon sok minden fűződött nevéhez, nyugdíjasként is a településért dolgozott. Emlékezzünk rá jó szívvel, emlékezzünk egy életét végigdolgozó emberre!

 

A Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a Könyvtárban, a nyílászárók cseréjére vonatkozóan, mely pályázatból valósult meg.

A Könyvtár változatlan népszerűséggel üzemel.

Az Állami Számvevőszék valamennyi önkormányzatnál előzetes, írásos felmérés alapján történő ellenőrzést végzett, mely rendkívül aprólékos volt, kiemelten a közfoglalkoztatásra. A beküldött írásos anyag feldolgozása után fog történni a helyszíni ellenőrzés.

A közfoglalkoztatás vonatkozásában a héten várunk központi, munkaügyi ellenőrzést.

Az ügyviteli apparátusból Simonné Kalmár Magdolna a Bácsalmási Városi Önkormányzat Szociális osztályán dolgozik, jelenleg is.

A legnagyobb téli időszakban 1 hét óvodai szünet volt.

A téli, rendkívüli időjárásban a közmunka brigádok maximálisan helyt álltak, időseknél is besegítettek a hó eltakarításban. Sajnos, több család szorult ebben az időben tűzifa segítségre, melyet a begyűjtött gallyakból, kivágott fából oldottunk meg. A segélykérők száma jelentősen megemelkedett, több családban gondot jelentett a megnövekedett számlák kifizetése.

Költségvetésünk I. fordulójában az irányelvek kerültek meghatározásra. A képviselők tiszteletdíja nem emelkedett, a polgármesteri tiszteletdíj a 2011. szeptember 1-től megállapított társadalmi szintű tiszteletdíj összege maradt.

Ebben az időszakban még nem állt rendelkezésünkre a megfelelő törvényi háttér, ezért történik a költségvetésünk tervezése 2. fordulóban.

A 2012. február 27-i Testületi ülésen történt meg a költségvetésünk elfogadása, mely a 2012 évi pénzügyi dolgainkat határozza meg. Költségvetésünket 65.517 e Ft bevétellel, és 73.150 e Ft kiadással terveztük, mely 7.533 e Ft hiányt jelent.

Hiányunkat részben Önhiki pályázat benyújtásával, másrészt költségtakarékossággal igyekszünk lefaragni. Költségvetésünk tervezésénél maximálisan betartottuk a törvényi előírásokat. Kötelező és önként vállalt feladatainkat igyekszünk körülményeinkhez képest megfelelően ellátni.

 

Önkormányzatunknak hitele nincs, és nem is kívánunk hitelt felvenni.

Ebben az időszakban 2 fő munkaügyi támogatott dolgozó felmérést végzett az idősek körében, a végzendő feladatokról, az esetleges igényeikről.

A 2012. március 28-i Testületi ülésen döntés született arra vonatkozóan, hogy a segítségnyújtó szolgálat 1 fős személyzetét bővíteni szükséges még egy fővel, mivel az ellátottak száma 18 főre emelkedett. A törvényi szabályozás értelmében ennyi főt egy személy nem láthat el.

E döntés értelmében napi 6 órás foglalkoztatással, 2012. április 1-től 2012. december 31-ig szóló szerződés alapján, társadalmi megbízatásban Kóré Mihályné személyével bővült a szolgálat, aki rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel.

Döntött a testület a Bácsalmási Tűzoltó Köztestület további működtetése mellett, anyagi hozzájárulási kötelezettség vállalásával.

Határozat született arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat által beadásra kerüljön a

TÁMOP 5.6.1B-12  „A bűn+előzés”című pályázat, a

TÁMOP 6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok „című pályázatok.

A TÁMOP, és a Leader pályázatok összeállítását Nagy Noémi alpolgármester vállalta magára. A pályázatok összeállítása szakértelmet, és rengeteg időt igénylő munka.

A „bűn+előzés” megnevezésű pályázat beadása megtörtént, 36.298 e Ft összegben.

Másik pályázatunk kidolgozás alatt, még nem került beadásra.

Az eltelt időszakban beadásra került az ÖNHIKI pályázat, az Önkormányzatok felzárkóztatását segítő pályázat, 3.900 e Ft összegben, mely a volt Vágóhíd épületének részleges, állagmegóvó tatarozását segítené elő.

 

A beadott Leader pályázatainkból a „Tájkép javító erdősítés és fásítás „ jelű pályázat pozitív elbírálást kapott, melyet az ősz folyamán kívánunk megvalósítani a településen. Összegét tekintve 1.146 e Ft támogatási összeggel.

A Rendezvény pályázat, – melyet a falunapi rendezvényre adtunk be, – ez ideig nem került elbírálásra.

Jelenleg folyik az összeállítása azon pályázatnak, melyben az Óvodában technikai és szemléltető eszközök vásárlására, valamint meghatározott összegben építési felújításra pályázhat az Óvoda, kistérségi szintben.

A lapos tető beázását szeretnénk megszüntetni a felújítás során, valamint a hátsó kerítést felújítani.

Beindultak a Start munkaprogramok, melyben jelenleg 18 fő vesz részt. Valamennyi projekt működik, a mezőgazdasági projektben kb. 1,5 hektár művelése folyik. Az értékesítési lehetőség jogszabály szerint megengedett, ezért kérjük a lakosságot, hogy figyelje az értékesítésre váró termékek listáját, melyet közzé fogunk tenni, és éljenek a lehetőséggel, hogy a helyben megtermelt termék helyben értékesíthető lehessen.

A tranzit foglalkoztatásban részt vevő 8 fő foglalkoztatása jelenleg is folyik, tevékenyen részt vesznek a munkálatokban. Az Önkormányzat udvarában folyik egy tároló és garázs építése, melyet teljes mértékben a közmunkások építenek, részben saját bontott anyagból, részben pályázati forrásból.

A Start munkaprogramok keretében a legszükségesebb eszközök megvásárlásra kerültek, nagy értékű eszközeink közül legjelentősebb a traktor, pótkocsi, hótúrólap, nagy teljesítményű zagyszivattyú, de rengeteg kisebb értékű eszközt tudtunk vásárolni.

Ez ideig a pályázattal elnyert, eszköz és anyag beszerzésére fordítható 5.380 e Ft összegből elköltésre került 4.159 e Ft. A kapott előleggel határidőre elszámoltunk, és minden hónapban az elszámolási kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tudunk tenni.

A közmunkások felügyeletét és irányítását a falugondnok, Piukovics Mihályné látja el. Fenti foglalkoztatási létszámunk még bővült 3 fő 6 órás foglalkoztatottal, akik szintén Munkaügyi támogatással dolgoznak.

A testület döntött a tavalyi évhez hasonlóan, Igazgatási szünet elrendeléséről, 2012.december 27-től 2013. január 6-ig. Természetesen a munkák zökkenőmentesen, ügyfélszolgálattal működne ezen időszakban.

Falunapi rendezvényünk időpontja: 2012. augusztus 4.-e, szombat.

Leader pályázatunk eredmény hirdetését várjuk, valamint a FEBÖSZ-től nyert 100 e Ft összegű támogatással, valamint lakossági összefogással és segítséggel szeretnénk megvalósítani rendezvényünket.

Június 2-án országos szemétgyűjtési akcióban vettünk részt.

***************************************

 

Végső összeállításban van, nyomdai beadásra 95 %-ban előkészített állapotban Piukovics Lajos tanár úrnak Mátételkéről, Mátételke múltjáról, keletkezéséről összeállított könyve.

Kérjük, aki támogatni tudja a megjelentetést, az alábbi számlaszámon megteheti:

11773425-02816069  Piukovics Lajos

A számlaszám a tanár úr külön számla száma, a könyv nyomtatásával kapcsolatos költségek fedezetére szolgál.

Az ember a múltból építi fel jövőjét, ebből él és táplálkozik, ennek értelmében ismerni kell múltunkat.

Minden kis összeg is segítséget jelent a könyv elkészüléséhez.

Könyv előzetesen rendelhető az Önkormányzatnál is !

********************************

A Kecskeméti Wojtyla Ház karitasz kiadója megjelenteti a

„Szolgálat Isten országáért” című „beszélgető-könyvet”, melynek főszereplője Dr Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita. A kötet válogatás a 2006-2011 között megjelent érseki interjúkból.

Akit érdekel a könyv, megrendelhető:

a Wojtyla Ház Nonprofit Kft-nél 6000 Kecskemét Egressy utca 5/b címen, illetve 76/505041 telefonon, vagy titkarsag@civilnapolo.hu e-mail címen.

Bruttó ára:    2500 Ft

*******************************

 

Megkezdődött a nyári szünet, vigyázzunk a gyermekekre, a gyermekek pedig magukra és egymásra, hogy a gondtalan játék közben ne történhessen velük baleset.

 

Kellemes és gondtalan, szép nyarat kívánunk Mindenkinek !

Minden gyermeket szeretettel várunk a csatolt meghívón szereplő

G y er m e k n a p r a !

/A felnőtteket is szívesen látjuk !/

 

Mátételke, 2012. június 19.

 

  Bényi Józsefné

polgármester