Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

 az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én (csütörtökön) 14 órakor tartandó ülésére.

 Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

 

N a p i r e n d e k: 1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , és a két ülés   között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

2./Átfogó értékelés az önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi  feladatok ellátásáról.

Előadó:  Dr Keresztury Monika jegyző

 

3/ Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat munkájáról

Előadó: gyermekjóléti szolgálat vezetője

 

4./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2012 (             ) rendelete

A közterület – használatról

Előadó:  Dr Keresztury Monika jegyző

 

5./ Bácsalmási Tűzoltóság 2012. évi támogatása

Bácsalmás Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság Alapszabályának   elfogadása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

6./ Igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

7./ 2012-2013-as tanév osztály és csoportszámainak , intézmény álláshely  számainak meghatározása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

 

8./ Egyebek

 

Mátételke, 2012. május 22.

 

 

Bényi Józsefné

polgármester