Mátételki Hírek 63. szám

MÁTÉTELKI HÍREK

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

63. szám

Letöltés

Általános hírek, testületi ülések információi

Előző Testületi ülés óta eltelt időszak testületi üléseinek rövid összefoglalója, beszámoló rendezvényeinkről
Testületi üléseink időpontjai: 2013. október 9, október 30, november 21.
Az október 9-i Testületi ülésen döntés született:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati kiíráshoz történő csatlakozásról,
a Szociális Tűzifa vásárlás pályázati kiírásához történő pályázat beadásról,
A Nemzet Egységének megvalósításához történő csatlakozásról, melynek keretében egy marék föld került adományozásra, mely földből kápolna épül. Eddig több mint 1500 önkormányzat juttatta el maréknyi földjét e nemes cél érdekében.
Az október 30-i Testületi ülésünkön:
a Testület megtárgyalta a 2013. év III. negyedévi gazdálkodását,
koncepció szintjén tárgyalta a 2014. évi költségvetést,
elfogadta a Bácskai Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását,
döntött a Mátételke, Ságvári utca nevének megváltoztatásáról,
elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e
A 2013. november 21-i Testületi ülés témái:
költségvetési rendelet módosítása,
az önkormányzat pénztári kifizetési jogcímeinek meghatározásáról rendeletalkotás,
Szociális tűzifa juttatás szabályairól rendeletalkotás,
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása,
Bajavíz Kft Társasági Szerződés módosításának elfogadása,
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer keretében a beadott pályázatok /1 pályázat érkezett/ elbírálása.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló 2012. évi CLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően, – A Ságvári utcai lakosok körében végzett előzetes tájékozódás alapján – a Ságvári utca nevét
RADNÓTI MIKLÓS utcára változtatta
A lakosság részére az utca névváltozásból eredő okmány átírási kötelezettség többlet kiadást nem eredményez, mivel valamennyi okmány átírása a törvény hatályánál fogva ingyenes.
A teendőkről a későbbiek folyamán, írásban tájékoztatjuk az érintetteket!

Településünkön a Gyermekjóléti Szolgálatot
FEKETE TAMÁS látja el,
Elérhetősége:
06 / 70 / 334 9786 telefonon,
ügyfélfogadás: szerda 13 – 15 óráig.
********************************

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodói Információs Szolgálatot alakított ki térségünkben,
Soltész Gergely tanácsadó által,

Elérhetősége: 06 / 30 / 288 3815, email: soltesz.gergely@nak.hu
Ügyfélfogadás: Bácsbokod Gr. Széchenyi I. u. 7O.
kedd: 8-16:30, csütörtök: 8- 16:30 – ig

Bácsalmás Közös Önkormányzati Hivatalban:
szerda: 8 ó 30 – 16 óráig.
Várja a mezőgazdasági őstermelők, és vállalkozók jelentkezését!
***************************************
Felhívás vállalkozók részére!!!!!!
Jelenleg folyik a vállalkozások beruházási igényeinek felmérése. Az országos kereteken túl a megyék is lehetőséget kapnak saját fejlesztéseik támogatására. Az 1495/2013. (VII.29.) Kormányhatározat szerint Bács-Kiskun megye területfejlesztési programjai megvalósítására 35,8 Mrd Ft-t tervezhet a 2014-2020 közötti úniós tervezési ciklusban. Előzetes javaslatok szerint a kistérségi programok 22,36 MRD forintos kerettel tervezhetők a megyében.
Óriási lehetőség ez az önkormányzatok, és vállalkozások számára is.
Jelenleg a PROJEKT ADATGYŰJTÉS folyik, már most nagyon fontos, hogy amelyik vállalkozásnak fejlesztési tervei vannak, minél hamarabb jelezze.
Bácsalmáson Munkacsoport került kialakításra, melynek tagjai a települések polgármesterei, valamint minden településről 1 fő.
Mátételkét tehát a polgármester, Bényi Józsefné, valamint Kiss Balázs képviseli.

Projektgyűjtő adatlapok az önkormányzatnál is beszerezhetők.
November 25-én, hétfői napon a Hivatalban elérhetők vagyunk, tájékozódás céljából.
A munkacsoportot összefogja a Bácsalmási és a Jánoshalmi Kistérségben Wendler Gábor, elérhetősége: 30 / 337 4448, email: wendler.g@gmail.com.

***********************************
KIEMELTEN FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!

Újságunk mellékletét képezi a:

TŰZIFA IGÉNYLÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM.

A kérelmet mindenkinek be kell adnia, aki részesülni akar a szociális tűzifából.

Kérelemre indul az elbírálás. Külön jövedelem igazolás nem szükséges azon személynek, aki:

lakásfenntartási támogatásban részesül,
aktív korúak ellátásában részesül,
időskorúak járadékában,
adósságcsökkentési támogatásban részesül,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Feltétel, hogy lakásának fűtését részben, vagy teljes mértékben fatüzelésű berendezéssel oldja meg.
Fenti felsorolás alá tartozó személyeknek külön jövedelemigazolást beadni nem kell, csak a kérelmet.

Méltányosságból kerül elbírálásra, beadott kérelem és mellékletét képező jövedelemigazolás alapján azon személyek részére a tűzifa juttatás, akinek az 1 főre jutó jövedelme (család esetén) az öregségi nyugdíj minimum 300 %-t, egyedülálló esetében a 350 %-t nem haladja meg.
(99.750 Ft/fő, ill. 85.500 Ft/fő.)
A kitöltött kérelmek, valamint akinek szükséges, a jövedelem igazolások beadására a jövő hét áll rendelkezésre.
Jövedelemigazolási nyomtatványok a hivatalban beszerezhetők.

(Ügyintézés: Hivatal Tanácsterme)

Egyéb tájékoztatás!

Önkormányzatunk megrendelt egy forgalom biztonsági tükröt a Kossuth és Táncsics utca sarkára, a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Megrendelésre került az utca név jelzőkön lévő Ságvári utca Radnóti Miklós utcára történő lecserélése.
Közmunka tekintetében 10 fő téli foglalkoztatása indult november 1-el, további 5 fő foglalkoztatására kerül sor december 1-től. A 15 főnek képzésben kell részesülnie.
1 fő adminisztrátor került felvételre november 1-től.
Valamennyi foglalkoztatás támogatott foglalkoztatás, 2014. április 30-ig terjedő időtartammal.
Indításra került az új Támop program, Egészségre nevelő program, melynek keretében tanfolyamok, előadások, túrák, foglalkozások, képzések valósulnak meg. Ezen program keretében a konyha-ebédlő részen nyílászáró csere történik, valamint a tornatermi, és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerülnek felújításra, 1 millió forint össz. értékben.

Mátételke település címerével beneveztünk egy Interaktív Címer Kiállításra, mely Budapesten valósul meg, a WestEnd City Centerben.
A kiállítás során összességében közel 1,5 km hosszan, 1,2 m magas falszakaszon van lehetőség Magyarország 700 település címerének, valamint a településnek, és a címer történetének bemutatására.
2014. május és augusztus között négy hónapon át ingyenesen biztosítják a települések számára, hogy 16 hétvégén keresztül két-háromnapos tematikus fesztiválokon a közösségek bemutathassák büszkeségeiket.

Márton napi felvonulást tartottak óvodásaink, november 11-én, nagyon szépek voltak a felvonuló gyerekek a saját maguk készítette mécsesekkel.

A gyerekek Mikulás napi ünnepsége december 8-án, vasárnap lesz a volt Műv. Házban, a jelenlegi foglalkoztató termében.

A Falu Karácsonya 2013. december 21-én, 15 órakor kerül megtartásra, szintén a volt Művelődési Ház,
a jelenlegi foglalkoztató nagytermében.

A rendezvényekről külön meghívót fogunk küldeni, előzetes tájékoztatásunk alapján mindenkit szeretettel várunk.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy értékeire, vagyonára vigyázzon, lakását, értékeit a lehetőségekhez mérten biztonságosan zárja, őrizze. A szomszédos településen betöréses lopások történtek, félő, hogy áthullámzik a jelenség településeinkre is.

Az idősek részére a Bajai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési kiemelt osztálya előadást tart, melyre a lakosság részére időpont egyeztetés után külön meghívó kerül majd kiküldésre.

Kérjük, hogy mindenki saját érdekében hallgassa meg, hogy a trükkös tolvajokkal szemben mire kell figyelni.
Közeleg a tél, mindenki vigyázzon saját magára, családtagjaira, szomszédaira !

Mátételke, 2013. november 22.

Bényi Józsefné
polgármester