Mátételki Hírek 64. szám

MÁTÉTELKI HÍREK

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

64. szám

Letöltés

Általános hírek

Önkormányzatunk a pályázat eredményeképpen megkapott tűzifa széthordását megkezdte, első menetben a lakásfenntartási támogatásban részesülők részére történt meg a fa kiszállítása. A héten a méltányosságból megítélt tételek kiszállítása fog megtörténni.
A lakásfenntartási támogatásban részesülőknek is kérelmet kell beadni, ezt közzétettük az előzőleg megjelent újságunkban. Aki nem részesül önkormányzati támogatásban, azon személyek részéről jövedelem igazolással alátámasztott kérelem beadása szükségeltetik.
Pótlólag még beadhatók a kérelmek, aki valamilyen okból nem tudta ez ideig beadni igényét.
Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy amennyiben fejlesztésben gondolkodnak, keressék Wendler Gábort, projekt adat gyűjtőlap leadása, és tanácsadás tekintetében.

Elérhetősége:
Tel.: 30/337-4448, e mail: wendler.g@gmail.com
A volt iskola épületében elhelyezkedő melegítő konyha és ebédlő részen nyílászáró csere történt. A közfoglalkoztatottak által történik a meszelés, és
egyéb munkálatok végzése. Felújításra kerül a tornaterem, valamint a hozzá tartozó vizes blokk, /zuhanyzók, mosdók, és egyéb helyiségek/.
A felújításra fordítható összeg 1 millió forint, melyet a TÁMOP, Egészségre nevelő program keretében valósítunk meg.
E program keretében kerül megtartásra 21-én az EGÉSZSÉGNAP, melyet a meghívón közzéteszünk.

Az Egészségnap keretében orvos közreműködésével az alábbi vizsgálatok kerülnek elvégzésre:
látásvizsgálat, vér oxigénszint, csontritkulás vizsgálat.

Házi gondozói, és falugondnoki közreműködéssel történhet
vérnyomás mérés, vércukor és testzsír mérése.

A vizsgálat ideje: december 21-e, délelőtt 9 és 12 óra közötti időszakban történik, amennyiben bejelentkezéses, szervezett formában történik a vizsgálat, kikerülhető a sorban állás.

Bejelentkezés: Nagy Noémi 06 / 70 / 333-6118
A műsor után egészséges ételek kiállítása kóstolóval egybekötve.

Munkaprogramjaink alakulása
November 1-el került felvételre 10 fő, valamint december 1-i dátummal további 5 fő került munkaviszonyba. A 15 fő képzésben vesz részt.
Képzések:
1 fő betegápoló, 2 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő savanyító,
3 fő motorfűrész kezelő, 5 fő kisgépkezelő, 1 fő betanított
parkgondozó, 1 fő vakoló, 1 fő település karbantartó.
Bízunk benne, hogy a képzések embereink javát szolgálja, másrészt a téli hónapokra is biztosítva van számukra bizonyos jövedelem.

A hosszú foglalkoztatásban részt vevő start munkaprogramosok munkaviszonya december 31-el megszűnik.
A 2014 évre vonatkozó, további munkaprogramok még nem ismertek, a 15 fő munkaviszonya 2014. április 30-ig tart, ezen kívül 1 fő adminisztrátor foglalkoztatása valósul meg, szintén a Munkaügyi Hivatal támogatásával, munkaviszonya szintén 2014. április 30-ig tart. Előre láthatólag 2014-ben is fognak indulni Start munkaprogramok, melyekről sajnos még semmi konkrétat nem tudunk.

A közmunkások által végzett főbb munkálatok az év során:
Közfoglalkoztatási bázistelep felújítása,
Volt iskola épületében végzett felújítási munkálatok,
4,1 hektár megművelése, /benne a lakossági kertek kitisztítása/,
savanyítások, paradicsom főzés, pálinka alapanyag gyűjtése, előkészítése
főzésre,
a településen lévő vízelvezető árkok tisztántartása,
a település tisztán és rendezetten tartása,
rendezvényeken aktív részvétel a lebonyolításban,
lakossági szolgáltatások, és még számos egyéb munkálat. (fakihordás, fakiszedések, fűnyírások, stb.)
Köszönet a közmunkások által végzett munkáért, mellyel sok idegen munkát tudtunk kiváltani, valamint munkájuk által településünk környezete is rendezett lett.
Sajnos a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozóink között is van, aki nem lelkiismeretesen végzi, illetve végezte munkáját, ezen személyek a legközelebbi programokból kihagyásra kerülnek.

Természetesen a többség érzi, hogy ezen kevés pénzért is meg kell dolgozni becsületesen.
Közeleg az év vége, a számadások ideje.
Elköszönnénk településünk elhunyt lakosságától, akik örök nyugvóhelyre, a temetőbe távoztak közülünk.
„Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
a fájdalmat az élők érzik”

Gyenes Károlyné, Patarcsics Jánosné, Páncsics Gábor,
Pásztai Erzsébet, Piukovics Demjén, Szabó József,
Gál Lénárdné, Nimcsevics Lajosjé, Piukovics Mihály,
Gömöri Lajos, Sefsics Sándorné, Bucsánszki Jánosné,
Ilovai István és Burján Rozália.

********************************************

Gyermek születések:
Magyar Konor Zalán
Balogh Katalin és Magyar Zoltán gyermeke,
Szabó Larissza Míra
Nagygyörgy Kitti és Szabó Miklós gyermeke.

Gratulálunk a szülőknek, a gyermekeknek
boldog és szép jövőt kívánunk !

„Szent ünnep van, gyújtsd a lángot, dúdolj boldog dallamot !
Kívánj szívböl szép világot, kívánj békés holnapot!
Lásd a mosolyokon át, a gyönyörü csodát,
A szívek fénylö angyalát, égen földön várnak rád !

GYERTYAFÉNYES SZÉP KARÁCSONYT
ÉS SOK ÖRÖMET ADÓ ÚJ ESZTENDÖT KÍVÁN
MÁTÉTELKE KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZATA
TELEPÜLÉSÜNK VALAMENNYI LAKÓJÁNAK !

Lakosságunknak egy nagyon szerény ajándékkal, valamint a Karácsony és az Önök tiszteletére szervezett műsorral kívánunk kedveskedni.
Az ajándékok között szerepel a közfoglalkoztatottak által készített termék, ünnepségünkön a Karácsony szimbóluma, a fonott kalács kerül átadásra.
Legyen áldott, szép Karácsonyuk!

Mátételke, 2013. december 16.

Képviselő-Testület nevében:

Bényi Józsefné
polgármester