Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) délután 14 órakor tartandó Képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

Napirendek: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: polgármester

2./ A 2011. évi Költségvetés I. fordulós tárgyalása

Előadó: polgármester

3./ Mátételke Község Önkormányzata

1/2011 (        ) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.10) számú ,

rendelet módosításáról.

Előadó: polgármester

4./ A Polgármesteri  Hivatal Kirendeltség köztisztviselőinek

teljesítmény-értékeléséhez a 2011. évi önkormányzati célok

meghatározásáról

Előadó: jegyző

5./ Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Kistérségi közoktatási intézkedési

tervének felülvizsgálata

Előadó: polgármester

6./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület támogatási kérelme

Előadó: polgármester

7./ Tájékoztató a Tranzitfoglalkoztatás alakulásáról

Előadó: Száhl Imre

8 ./ Egyebek

Mátételke, 2011. január 21.

Bényi Józsefné

polgármester