Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. február 14-én (hétfőn) 14 órakor tartandó Képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

Napirendi pontok:

1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: polgármester

2./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2011 (          ) rendelete a 2011. évi költségvetés

Előadó: polgármester

3./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2011 (          ) rendelete a települési képviselő tiszteletdíjáról szóló 2/2008 (III.1) rendelet módosításáról.

Előadó: polgármester

4./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2011(           ) rendelete Mátételke község településrendezési tervéről szóló 15/2010 (XII.8) rendelet módosítása

Előadó: polgármester

5./ Településszerkezeti terv SZT-1, SZT-2 tervlapok elfogadása

Előadó: polgármester

6./ Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: polgármester

7./ BKKM Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság kérelmének megtárgyalása.

Előadó: polgármester

8./ Egyebek

Mátételke, 2011. február 8.

Bényi Józsefné

polgármester