Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó


az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én (hétfőn ) 14 órakor tartandó Képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

Napirendi pont: 1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két

ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: polgármester

2./ Könyvtár nyitvatartási idejének meghatározása

Előadó: polgármester

3./ Törzskönyvi nyilvántartás módosítása

Előadó: polgármester

4./ Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény  2010. évi szakmai

beszámolója

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

5./ Bácskai Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási

Megállapodásának módosítása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

6./ Felsőszentiván Szociális Szolgáltató Intézmény Alapító Okirat módosítása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

7./ Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény szakmai szabályainak

módosítása

Előadó: Bényi Józsefné

8./ Felsőszentiván Szociális Szolgáltató Intézmény szolgáltatási

önköltségeinek és intézményi térítési díjának meghatározása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

9./   Bácskai  Szociális Intézményfenntartó Társulás által nyújtott ellátások

rendeleti úton történő szabályozása

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

10./ Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló

rendelet  módosítása

Előadó: Dr. Keresztury Monika jegyző

11./  Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának

felülvizsgálata

Előadó: polgármester

12./ Belső ellenőrzés éves összefoglalói ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: polgármester

13./ Egyebek

Mátételke, 2011. március 18.

Bényi Józsefné

polgármester