Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

a 2011. április 28-án ( csütörtökön) 16 órakor az Önkormányzat Tanácskozó Termében  tartandó

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R AN a p i r e n d:

1./ Tájékoztató a 2011. évi Költségvetésről

Előadó: polgármester

2./  Tájékoztató az elmúlt évek munkájáról

Előadó: polgármester

3./  Közérdekű kérdések, információk.

Mátételke, 2011. április 11.

Bényi Józsefné

polgármester