Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.május 30-án (hétfő) 14 órakor tartandó   Képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

N a p i r e n d e k: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , és a két ülés

között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: polgármester

2./ Háziorvos tájékoztatója a település egészségügyi ellátás helyzetéről

Előadó: háziorvos

3./ Átfogó értékelés az önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi

feladatok ellátásáról.

Előadó: jegyző

5./ Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat munkájáról

Előadó: gyermekjóléti szolgálat vezetője

6./ Tájékoztató a falugondnoki szolgálat munkájáról

Előadó: falugondnok

7./ Tájékoztató a házi segítségnyújtás tevékenységéről

Előadó: házi gondozó

8./Egyebek

Mátételke,2011.május 25.

Bényi Józsefné

polgármester