Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 19-én (hétfőn) 14 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Alkotóház


N a p i r e n d e k: 1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

2./ Fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása.

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

3./ Alkotóház megtekintése

4./ Tájékoztató a LEADER   pályázati lehetőségekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

5./ Tájékoztató a kistérségi mintaprogram alakulásáról

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

6./ Egyebek

Mátételke, 2011. szeptember 15.

Bényi Józsefné

polgármester