Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 14 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

N a p i r e n d e k: 1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Bényi Józsefné polgármester

2./ Törzskönyvi nyilvántartás módosítása

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a 2011. évi Költségvetés I. félévi teljesítéséről.

Előadó: polgármester

4./  Döntés az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

5./  Döntés a Kistérségi óvoda működési támogatásáról

Előadó: polgármester

6./ Döntés a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület létrehozásáról

Előadó: polgármester

7./ Egyebek

Leader pályázatok

Mátételke, 2011.szeptember  5.

Bényi Józsefné

polgármester