Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

az Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  november 9-én (kedden )

16 órakor tartandó Képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

Napirendi pont: 1 ./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: polgármester

2./Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Rendelet-tervezet

8/2010 (           ) Mátételke

az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010 (II.10.) számú

rendelet módosításáról.

Előadó: polgármester

3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

4./ BKTT Társulási megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

5./ Kincstári megtakarítási program

Előadó: polgármester

6./ Pályázati felhívás települési rendezvények, programok támogatására

Előadó: polgármester

7./ Mátételke Községért Alapítvány létrehozása

Előadó: polgármester

Egyebek: –    Vörös iszap károsultak támogatása

–      Testvér települési szándék elfogadása

–      Munkaterv összeállításhoz javaslat tétel

–      Döntés  karácsonyi rendezvény előkészületéről

Zárt ülés

8./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati kérelmek

Mátételke, 2010. november 4.

Bényi Józsefné

polgármester