Meghívó

Mátételke Község Önkormányzatának Polgármesterétől

M e g h í v ó

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  december 7-én (kedden) délután

14 órakor tartandó Képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme


Napirendi pont: 1 ./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről

Előadó: polgármester

2./Mátételke Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Előadó: polgármester

3./Tájékoztató a 2010. évi gazdálkodás III. negyedéves helyzetéről

Előadó: polgármester

4./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2010 (        ) rendelet

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

közszolgáltatásról szóló 11/2009 (XII.12) rendelet módosításáról.

Előadó: polgármester

5./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2010 (        ) rendelet

A kötelező kéményseprő –ipari közszolgáltatásról szóló 10/2009 (XII.12)

rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

6./Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2010 (        ) rendelet

A víz-és csatornadíjak megállapításáról szóló 3/1994 (VII.1) rendelet

módosításáról.

Előadó: polgármester

7./ Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2010 (        ) rendelet

A kommunális adóról szóló 12/2004(VIII.25) rendelet módosítása

Előadó: polgármester

8./  Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2010 (        ) rendelet

Az iparűzési adóról szóló 7/2010 (VI.1) rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

9./ Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. többletszolgáltatás felajánlása
az önkormányzatoknak.
Előadó: polgármester

10./ 2011.évi rendezvények meghatározása

Előadó: polgármester

11./ 2010. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása,
Előadó: polgármester

12./ Képviselő-testület 2011. évi munkaterve
Előadó: polgármester

13./ Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft támogatása
Előadó: polgármester

14./ Egyebek

Mátételke, 2010. november 29.

Bényi Józsefné

polgármester