Pályázat

Mátételke Községi Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján

pályázatot hirdet

Mátételke Községi Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6452 Mátételke, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködés -az étkeztetésben , házi segítségnyújtásban -közösségi és szociális információs szolgáltatásban -egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás -háziorvosi rendelésre szállítás -egyéb egészségügyi intézménybe szállítás -gyógyszerkiváltás -gyermekek iskolai intézm. száll.(nem rendszeres) -rendezvények lebonyolításában részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ házi gondozói végzettség (1 éven belül falug.-képzettség megszerzése,

§ lakosság ellátásával kapcsolatos tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Alap szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§ B kategóriás jogosítvány,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Középiskola/gimnázium, egészségügyi, házi gondozói,

§ lakossággal való kapcsolattartás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Alap szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

Elvárt kompetenciák:

§ Jó szintű megfelelő kapcsolattartó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Jó szintű lakossággal való megfelelő kapcsolattartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ részletes szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, munkakör ellátásával http://casinotions.com/ kapcsolatos szakmai elképzelések, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik , nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja- e a zár ülés megtartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bényi Józsefné nyújt, a 79/544-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Mátételke Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6452 Mátételke, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58 /2009, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton a pályázatnak Községi Önkormányzat Mátételke, Kossuth u 2sz címre történő megküldésével . Kérjük a borítékra feltüntetni az adatbázisban szereplő 58/2008, valamint a munkakör megnevezését : falugondnok

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ önkormányzat hirdető táblája – 2009. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.matetelke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.